Skip to main content

Hjerta Bas

Genom Hjerta Bas får du tillgång till ett smidigt sparande som är anpassat efter dina förutsättningar. Din rådgivare hjälper dig reda ut hur mycket risk du bör ta i ditt sparande, därefter tas en investerings strategi fram för ditt sparande som är i linje med din risknivå och önskade avkastning. Hjerta Bas passar dig som vill ha ett enkelt investeringsbeslut där du kan känna dig trygg i att risken ligger i linje med dina behov. Hjerta Bas är även billigare än Hjerta Premium för dig som investerare, utöver årsavgiften och fondens förvaltningsavgift tillkommer inga övriga avgifter.

Ett enklare val

Som investerare kan fondvärlden vara svårnavigerad. Därför har vi smalnat av utbudet för att göra ditt val enklare. Hjerta Bas produktfamilj är framtagen för att du enkelt ska kunna uppnå olika risknivåer och ha olika exponering mot globala och svenska räntor och aktier. På så sätt blir ditt investeringsval personligt, samtidigt som du bibehåller en risknivå som du är bekväm med.

Hjerta Bas-paketet är tillgängligt för dig som önskar spara genom ett ISK/Depå-konto samt för dig som vill ha kapitalförsäkring, tjänste- eller privat pensionssparande.

Rådgivning

Med Hjerta Bas får du personlig rådgivning anpassad efter din ekonomiska situation. Du kommer enkelt igång med ett kontinuerligt sparande och det går även bra att göra engångsinvesteringar. Rådgivningen i Hjerta Bas kostar ingenting, du betalar enbart en årlig fast avgift för depån och förvaltningsavgiften för de valda fonderna.

Vårt fondutbud

 

Espiria Defensiv image

Espiria SDG Solutions

En aktiefond med fokus på företag som utvecklas i samklang med FN’s Hållbarhetsmål (SDGs). Företagen har en väsentlig del av sin verksamhet inriktad på hållbara lösningar för både produkter och tjänster vilket ger en god underliggande tillväxt.

Rekommenderad placeringshorisont: minst 5 år

Espiria Defensiv image

Espiria 30

En blandfond som passar dig som föredrar mindre svängningar i avkastningen. Placerar till större del i nordiska räntebärande instrument, främst företagsobligationer. Aktiedelen består av en global aktieportfölj med en relativt hög andel aktier med en hög direktavkastning.

Rekommenderad placeringshorisont: minst 2 år

Espiria Balanserad image

Espiria 60

En blandfond som passar dig som vill spara försiktigare men kombinera detta med ett medelstort risktagande. Över tid investerar fonden cirka 60 procent i en koncentrerad, global aktieportfölj och cirka 40 procent investeras i nordiska räntebärande instrument, främst företagsobligationer.

Rekommenderad placeringshorisont: minst 3 år

East Capital Multi-Strategi image

Espiria 90

En blandfond som passar dig som är beredd att ta högre risk eftersom 90 procent av fondens tillgångar är placerade i aktier. Omkring 60 procent av aktiedelen är placerade i en koncentrerad, global aktieportfölj och 30 procent är placerad i svenska aktier. Cirka 10 procent investeras i nordiska räntebärande instrument.

Rekommenderad placeringshorisont: minst 5 år

Espiria Sverige/Världen image

Espiria Global

En aktiefond som passar dig som är villig att ta en hög risk eftersom fondens innehav är placerat i globala aktier med möjlighet till en hävstång om upp till 20 procent. Aktieportföljen består av 50-70 globala aktier plus hävstång i form av terminer på breda aktieindex.

Rekommenderad placeringshorisont: minst 5 år

East Capital Multi-Strategi

Den här fonden är en aktivt förvaltad globalfond med tonvikt på tillväxtmarknader och bred riskspridning i aktier och räntor.

Rekommenderad placeringshorisont: minst 5 år

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Sparandeformer

Privat sparande

  • Investeringssparkonto (ISK)
  • Depå

Depåförsäkring

  • Kapitalförsäkring
  • Tjänstepension
  • Privatpension

Våra partners

Hjerta Invest samarbetar med Futur Pension för att kunna erbjuda dig möjlighet till att spara i kapitalförsäkring, privat pensionssparande och tjänstepensionssparande.

Den här webbplatsen är utvecklad av Hjerta Invest i marknadsföringssyfte. Du som investerare/privatkund kommer att binda avtal med din rådgivare, East Capital Financial Services och BN Securities. Läs mer om deras juridiska information på respektive webbplats.

Hjerta Invest använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av webbplatsen och våra tjänster.