Skip to main content

Hjerta Bas

Genom Hjerta Bas får du tillgång till ett smidigt sparande som är anpassat efter dina förutsättningar. Din rådgivare hjälper dig reda ut hur mycket risk du bör ta i ditt sparande, därefter tas en investerings strategi fram för ditt sparande som är i linje med din risknivå och önskade avkastning. Hjerta Bas passar dig som vill ha ett enkelt investeringsbeslut där du kan känna dig trygg i att risken ligger i linje med dina behov. Hjerta Bas är även billigare än Hjerta Premium för dig som investerare, utöver årsavgiften och fondens förvaltningsavgift tillkommer inga övriga avgifter.

Ett enklare val

Som investerare kan fondvärlden vara svårnavigerad. Därför har vi smalnat av utbudet för att göra ditt val enklare. Hjerta Bas produktfamilj är framtagen för att du enkelt ska kunna uppnå olika risknivåer och ha olika exponering mot globala och svenska räntor och aktier. På så sätt blir ditt investeringsval personligt, samtidigt som du bibehåller en risknivå som du är bekväm med.

Hjerta Bas-paketet är tillgängligt för dig som önskar spara genom ett ISK/Depå-konto samt för dig som vill ha kapitalförsäkring, tjänste- eller privat pensionssparande.

Rådgivning

Med Hjerta Bas får du personlig rådgivning anpassad efter din ekonomiska situation. Du kommer enkelt igång med ett kontinuerligt sparande och det går även bra att göra engångsinvesteringar. Rådgivningen i Hjerta Bas kostar ingenting, du betalar enbart en årlig fast avgift för depån och förvaltningsavgiften för de valda fonderna.

Vårt fondutbud

Espiria Defensiv image

Espiria Defensiv

Större delen av fondens innehav är placerade i räntebärande instrument. Den här fonden passar dig som föredrar mindre svängningar i avkastningen framför möjlighet till hög avkastning. Aktiedelen i fonden består av aktier från hela världen, det vill säga en global aktieplacering.

Rekommenderad placeringshorisont: minst 3 år

Espiria Balanserad image

Espiria Balanserad

Den här fonden har en nästan likvärdig fördelning mellan aktier och räntebärande instrument. Det innebär att den passar dig som vill spara försiktigt men kombinera detta med ett visst risktagande genom investeringar i globala aktier.

Rekommenderad placeringshorisont: minst 5 år

East Capital Multi-Strategi image

East Capital Multi-Strategi

Den här fonden är en aktivt förvaltad globalfond med tonvikt på tillväxtmarknader och bred riskspridning i aktier och räntor.

Rekommenderad placeringshorisont: minst 5 år

Espiria Sverige/Världen image

Espiria Sverige/Världen

Denna fond passar dig som är beredd att ta lite högre risk eftersom mer än hälften av fondens tillgångar är placerade i aktier. Omkring hälften av aktieandelen är placerad i svenska aktier, övriga delen i globala aktier utanför Sverige.

Rekommenderad placeringshorisont: minst 5 år

Espiria Världen image

Espiria Världen

Den här fonden passar dig som är beredd att ta lite högre risk eftersom mer än hälften av fondens tillgångar är placerade i globala aktier.

Rekommenderad placeringshorisont: minst 5 år

Espiria Offensiv image

Espiria Offensiv

Fonden passar dig som är villig att ta en hög risk eftersom den största delen av fondens innehav är placerat i globala aktier. Du vill inte missa möjligheten till aktiemarknadens uppgångar, men tål även stora nedgångar till förmån för möjligheten till en högre avkastning över tid.

Rekommenderad placeringshorisont: minst 5 år.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Sparandeformer

Privat sparande

  • Investeringssparkonto (ISK)
  • Depå

Depåförsäkring

  • Kapitalförsäkring
  • Tjänstepension
  • Privatpension

Våra partners

Hjerta Invest samarbetar med Futur Pension för att kunna erbjuda dig möjlighet till att spara i kapitalförsäkring, privat pensionssparande och tjänstepensionssparande.

Den här webbplatsen är utvecklad av Hjerta Invest i marknadsföringssyfte. Du som investerare/privatkund kommer att binda avtal med din rådgivare, East Capital Financial Services och BN Securities. Läs mer om deras juridiska information på respektive webbplats.

Hjerta Invest använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av webbplatsen och våra tjänster.