Skip to main content

Rådgivning på dina villkor

 

Hjerta Invest är investeringslösningen för dig som önskar starta ett privat sparande med hjälp av en rådgivare. Hos Hjerta Invest får du tillgång till ett kvalitetssäkrat utbud av fonder som har valts ut med dess hållbarhet i beaktning. Vi på Hjerta Invest jobbar aktivt för att se till att den rådgivning du får är av högsta kvalitet och för att minimera intressekonflikter.

Hjerta Invest erbjuder rådgivning på dina villkor.

Läs mer →

 

 

Investeringsrådgivning

Hjerta Invest erbjuder investeringsrådgivning till företag såväl som privatpersoner. Investeringsrådgivning passar dig som önskar placera ditt kapital i fonder och andra finansiella produkter med hjälp av en rådgivares expertis. Våra rådgivare hjälper även dig som vill starta ett månadssparande med att lägga upp en strategi som passar dina behov och önskemål. Sparandet och/eller placeringen som din rådgivare rekommenderar dig är i högsta grad anpassad efter ditt mål på tillväxt, din ekonomiska situation och din riskbekvämlighet.

Våra sparformer

ISK
Depå

Genom ett Investeringssparkonto (ISK) eller Depå-konto kan du spara i olika investeringsprodukter såsom aktier eller fonder. Observera att olika skatteregler gäller för ISK respektive Depå-konton.

Kapitalförsäkringar
Tjänstepension
Privatpension

Hjerta Invest samarbetar med Futur Pension för att erbjuda dig som investerare möjligheten till att investera genom kapitalförsäkringar, tjänste- och privata pensionsförsäkringar. Mer information om Futur Pension hittar du här →

Läs mer →

 

Portföljförvaltning

Hjerta Invests portföljförvaltning riktar sig till dig som önskar få en bred fondportfölj vars innehav är fördelade över flera olika regioner och sektorer. Du och din rådgivare går tillsammans igenom din ekonomiska situation, därefter rekommenderar rådgivaren en portföljförvaltning som passar din risknivå och målsättning. Den valda portföljen bevakas dagligen av Hjertas portföljförvaltare för att se till att innehaven bibehåller den valda riskprofilen.

Hållbarhet

Vår filosofi är att fonder och andra investeringsprodukter som tar hänsyn till hållbarhet är bättre för våra investerare och för omvärlden. Vi är övertygande om att investerares avkastning på sikt främjas av att beakta risker och möjligheter relaterade till miljön och sociala frågor. Hjerta Invests kvalitetssäkrade utbud av fonder har därför granskats noggrant på kriteriet hållbarhet.

På så sätt kan du känna dig trygg i att du och din rådgivare kommer fram till ett välgrundat beslut avseende dina investeringar.

Den här webbplatsen är utvecklad av Hjerta Invest i marknadsföringssyfte. Du som investerare/privatkund kommer att binda avtal med din rådgivare och East Capital Financial Services. Läs mer om deras juridiska information på respektive webbplats.

Hjerta Invest använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av webbplatsen och våra tjänster.