Skip to main content

Så här gör du för att lämna ett klagomål

För oss är det viktigt att du som kund hos oss är nöjd. Om du av någon anledning inte är nöjd med någon produkt eller en tjänst är vi tacksamma att du tar dig tid att kontakta oss, så att vi har möjlighet att reda ut vad som hänt. Klagomål lämnas givetvis kostnadsfritt.

1. Kontakta i första hand din rådgivare eller den distributör som har förmedlat produkten till dig.

2. Om du efter svar från din första kontakt fortfarande inte är nöjd kan du kontakta Klagomålsansvarig hos oss. Beskriv gärna skriftligt och så utförligt som möjligt, vad som hänt, vad du inte är nöjd med och vem du har haft kontakt med tidigare.

Skriv till oss via e-post (klagomal@hjertainvest.se) eller via postadress:

East Capital Financial Services AB
Att: Klagomålsansvarig
Box 1364
111 93 Stockholm

Vi strävar efter att besvara ditt klagomål utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter att vi mottagit det. Om svaret kräver längre handläggningstid kommer du att informeras om detta.

3. Om du efter svar från Klagomålsansvarig fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till någon av följande instanser:

För rådgivning
Konsumentvägledning
Konsumentvägledare i din kommun

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 24215, 104 51 Stockholm, Sweden
Telefon 0200-22 58 00 (från utlandet: +46 8 22 58 00)
www.konsumenternas.se

Konsumentverket (KO) / Hallå konsument
Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad. Telefon 0771-42 33 00. www.konsumentverket.se
Hallå konsument, Box 48, 651 02 Karlstad. Telefon 0771-525 525. www.hallakonsument.se

För tvistelösning
Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Kungsholmstorg 5, Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon 08-508 860 00
www.arn.se
Även via EU:s online-plattform http://ec.europa.eu/odr

Allmän domstol, Domstolsverket
https://www.domstol.se/hitta-domstol/allmanna-domstolar/

Den här webbplatsen är utvecklad av Hjerta Invest i marknadsföringssyfte. Du som investerare/privatkund kommer att binda avtal med din rådgivare och East Capital Financial Services. Läs mer om deras juridiska information på respektive webbplats.

Hjerta Invest använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av webbplatsen och våra tjänster.