Skip to main content

Organisation

Vilka vi är

Hjerta Invest är ett varumärke under East Capital Financial Services AB (Org. No: 556988-2086) som är en del av East Capital Group och ägs till etthundra procent (100%) av East Capital Holding AB. East Capital Group är en oberoende koncern som erbjuder ett antal strategier och specialistområden inom aktiv förvaltning av aktier, räntepapper och fastigheter. Huvudverksamheterna utgörs av kapitalförvaltaren East Capital som investerar i tillväxt- och frontiermarknader, East Capital Real Estate som förvaltar investeringar i kommersiella fastigheter i Baltikum, Espiria som bedriver global förvaltning av aktier och räntor, samt Adrigo som förvaltar hedgefonder med fokus på absolut avkastning. Här redovisas hur Hjerta Invest är organiserat, vilka som sitter i styrelsen, vem som är VD samt vilka som är ledande befattningshavare i bolaget.

Styrelseinformation

Styrelsens uppdrag är att för aktieägarnas räkning förvalta Bolagets angelägenheter. Styrelseledamöterna väljs av aktieägarna för perioden från årsstämman fram till och med nästa årsstämma. Styrelsearbetet styrs huvudsakligen av styrelsens antagna arbetsordning som närmare beskriver styrelsens arbetsuppgifter, ansvarsfördelning inom styrelsen samt formen för styrelsesammanträden. Styrelsens består av fyra ledamöter med styrelseordförande inkluderad. En av styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till Bolaget. När Bolaget tillsätter nya styrelseledamöter vänder sig Bolaget till nätverk och/eller externt rekryteringsbolag. Ytterligare information om styrelseledamöterna inklusive information om andra styrelseuppdrag finns tillgängligt på Bolagets hemsida.

Styrelse och VD

Peter Elam Håkansson – Ordförande

Peter Elam Håkansson är ansvarig för investeringsverksamheten på East Capital. Han har tilldelats guldstjärna som bästa fondförvaltare från Morningstar och Dagens industri fem gånger, samt mottagit ett stort antal fondutmärkelser från Lipper för framgångsrik fondförvaltning tillsammans med sina mångkulturella team i Hongkong, Dubai, Moskva och Stockholm. Under perioden 2000-2009 var East Capital Ryssland, bolagets flaggskeppsfond, den publikt handlade fond i världen som visat bäst avkastning, 1565% i USD (källa: Morningstar).

Peter är styrelseledamot i ett antal East Capital-bolag, liksom i Atlantic Grupa i Kroatien samt i Bonnier Business Press och Inter Peace Sweden. Han är också styrelseordförande i Swedish Music Hall of Fame. Innan Peter grundade East Capital hade han en rad ledande befattningar på Enskilda Securities i London, Paris och Stockholm. Hans senaste uppdrag var som aktiechef och chef för omvärldsanalys. Peter har en magisterexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm, och har också studerat vid l’EDHEC i Lille. Han talar svenska, engelska och franska.

Albin Rosengren – Styrelseledamot

Albin Rosengren började arbeta på East Capital under 2001 som analytiker. Han har sedan 2004 arbetat som försäljningschef med utveckling av gruppens globala distributionsstrategier vilka består av en blandning av direktkunder, tredjepartskanaler och topprankade institutioner. Albin har en examen från Handelshögskolan i Stockholm, har studerat ekonomi och ledarskap vid Lunds universitet samt vid London School of Economics.

Fredrik Boheman – Styrelseledamot

Fredrik Boheman har arbetat inom SEB i mer än 30 år på olika positioner och varit medlem av bankens koncernledning. Fredrik har bland annat arbetat i Brasilien, Hong Kong och Tyskland mestadels inom Storföretags divisionen. Under åren 2006 -2010 var han ansvarig för SEBs Fond och Private Banking och division. Fredrik Boheman har studerat vid Uppsala Universitet och har en MA från Johns Hopkins University.

Per Elcar – Verkställande direktör för East Capital Group

Per Elcar är verkställande direktör för East Capital Group. Per har över 35 års erfarenhet av globala och nordiska kapitalmarknader och var rådgivare till East Capital Group från januari 2021 fram tills han antog sin nuvarande roll som vd i juli 2021. Före East Capital har Per haft flera ledande befattningar i stora skandinaviska finansinstitutioner. Hans tidigare erfarenhet inkluderar Global Head of Equites för SEB Enskilda (1995–1999) och Head of Cheuvreux Nordic i Stockholm (1999–2003). Under åren 2014–2018 var han vice vd i Handelsbanken och chef för Handelsbanken Markets & Asset Management. Vidare har han varit baserad i New York och arbetat med aktieförsäljning som täcker amerikanska finansinstitut och har suttit i styrelsen för Svenska Värdepappersmarknadsföreningen. Per har en civilekonomexamen från Stockholms universitet. Han talar engelska och svenska.

Den här webbplatsen är utvecklad av Hjerta Invest i marknadsföringssyfte. Du som investerare/privatkund kommer att binda avtal med din rådgivare och East Capital Financial Services. Läs mer om deras juridiska information på respektive webbplats.

Hjerta Invest använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av webbplatsen och våra tjänster.