Skip to main content

Hjerta Premium

Genom Hjerta Premium får du tillgång till 80 000 fonder, varav 200 har blivit handplockade till vårt kvalitetssäkrade utbud. Hjerta Premium riktar sig till dig som har höga krav på din förvaltning och önskar ett mångfaldigt utbud av investeringsprodukter.

Dessutom får du som Hjerta Premium-sparare tillgång till fondutbudet till ett rabatterat pris.

Rådgivning

Med Hjerta Premium kan du och din rådgivare skräddarsy en portfölj med fonder från olika fondbolag som passar just dig. Hos oss kommer du enkelt igång med ett löpande månadssparande i ISK/Depå såväl som kapitalförsäkring, tjänste- eller privat pensionssparande. Det går även bra att göra engångsinvesteringar. Du som sparare får ta del av de rabatterade fondavgifter som normalt sett hade tillfallit Hjerta Invest eller din rådgivare, vilket kraftigt minskar intressekonflikterna mellan dig och din rådgivare.

Vårt fondutbud

Tillgång till

80 000

fonder

Varav

200

är utplockade till vårt kvalitetssäkrade utbud

Vad innebär kvalitetssäkrat utbud?

Fonderna som är utvalda till handel hos Hjerta Invest har genomgått en omfattande urvalsprocess, där ett kriterium bland annat är att förvaltningsavgiften inte får överstiga 1 % efter den återförbara fondrabatten. En utvärdering av följande kriterium görs innan fonden accepteras till utbudet:

1. Likviditet

Hjerta Invest strävar efter att enbart inkludera dagligt handlade fonder i sitt utbud, för att du inte ska behöva binda dig till en investering längre än du önskar.

2. Hållbarhet

Alla fondbolag vars produkter är en del av utbudet skall ha signerat FNs Socialt Ansvarsfulla Investeringar (UN PRI) eller ta hållbarhet i beaktning på ett annat acceptabelt sätt.

3. Risk

Vardera fond utvärderas på dess historiska prestation samt rykte, allt för att din investering skall vara så säker som möjligt.

 

Som Premium kund får tillgång till Hjerta Invests portföljförvaltning, en tjänst som automatiskt allokerar om dina innehav efter vald risknivå och profil. Läs mer här →

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Sparandeformer

Privat sparande

  • Investeringssparkonto (ISK)
  • Depå

Depåförsäkring

  • Kapitalförsäkring
  • Tjänstepension
  • Privatpension

Våra partners

Hjerta Invest samarbetar med Futur Pension för att kunna erbjuda dig möjlighet till att spara i kapitalförsäkring, privat pensionssparande och tjänstepensionssparande.

Den här webbplatsen är utvecklad av Hjerta Invest i marknadsföringssyfte. Du som investerare/privatkund kommer att binda avtal med din rådgivare och East Capital Financial Services. Läs mer om deras juridiska information på respektive webbplats.

Hjerta Invest använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av webbplatsen och våra tjänster.